Категории продукти


Какво представлява НАССР (Hazard Analysys and Critical Control Point) - Система за постигане на безопасност на храните и защо се нуждаем от добра техника за това?

Дата: 2015-07-18

НАССР (Hazard Analysys and Critical Control Point), в превод означава "Анализ на опасностите и контрол на критичните точки". Критични точки са тези етапи на призводствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човека. НАССР системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасности, отколкото върху изследване на крайния продукт. НАССР системата включва идентифициране на възможните грешки и изготвяне на план за това как да се предотвратят тези грешки.

 

Казано кратко: НАССР е система за постигане на безопасност на храните чрез вътрешен контрол на етапите, включително в търговията и сервирането.

 

Все по-големият търговски обмен, разнообразието от производители и търговци, наложиха необходимостта от приемане на система, която да гарантира безпасност на храните за човешкото здраве - в процес на производството и търговията с тях.

 

Целта системата е да не допуска замърсване и заразяване на храните.

 

За призводителите НАССР има най-сериозни изисквния - с постоянен контрол на местата и процедурите, където има предпоставки за допускане на опасности.

 

За заведенията за хранене, макар че количеството на приготвяните храни е по-малък, контролът трябва да е по-широк и всеобхватен, поради разнообразието на менюто, което се предлага - много видове входящи продукти и готови ястия.

 

При търговията с храни е възможно въвеждането на съкратени процедури по НАССР - тук опасностите обикновено възникват само при съхранение на храните - пакетирани и непакетирани.  

 

Предлагаме Ви измервателна техника на утвърдения германски производител TFA DOSTMANN, която да бъде верен Ваш помощник, когато боравите с храни или обезпечавате бизнеса си, какъвто и да е той. Моля, изберете своите апарати от нашата продуктова гама и ги ползвайте със здраве  в полза на Вашия бизнес и Вашите клиенти.